Startup dla Młodych

Aby śledzić progres naszych uczestników, zapraszamy do odwiedzania https://sdm.robisz.to/

“Start-up dla młodych” powstał, aby wspierać uczniów warszawskich liceów i techników w zdobywaniu wiedzy na temat przedsiębiorczości, oraz inspirować ich do kreatywnego działania i realizowania własnych pomysłów.

Projekt jest kompleksową ścieżką, prowadzącą uczestnika przez proces prototypowania własnego produktu – od momentu poznania problemu projektowego, poprzez naukę doboru odpowiednich narzędzi i ich użycie, do momentu wytworzenia finalnego prototypu.

W czasie projektu uczestnicy odwiedzą warsztat nowych technologii – FabLab. W pierwszym etapie grupy uczniów wraz z nauczycielem wezmą udział w dwugodzinnym spotkaniu, podczas którego zapoznają się z metodami cyfrowej fabrykacji m.in. technologią druku 3D oraz maszynami CNC. Dowiedzą się, jak wykorzystywać nowe technologie podczas realizowania własnych projektów, oraz będą mogli skonsultować swoje pomysły ze specjalistami z branży. 

Osoby, które wezmą udział w spotkaniach, będą mogły zgłosić się do drugiego etapu projektu. Spośród zgłoszeń zostanie wybranych 20 uczennic i uczniów, którzy będą uczestniczyć w praktycznych zajęciach nowo technologicznych, konsultacjach z mentorami oraz pracując w grupach skonstruują swoje pierwsze wynalazki.

Projekt jest realizowany dzięki współpracy pomiędzy urzędem miasta st. Warszawy, a Stowarzyszeniem Robisz.to wraz ze wsparciem Fundacji Orange.

FabLab:

Projekt jest realizowany w pracowni FabLab powered by Orange w Warszawie. Jest to wyjątkowe miejsce, w którym idee nabierają formy fizycznej – można tu stworzyć praktycznie wszystko! Znajduje się tu pracownia stolarska i CNC, pracownia sitodruku, pracownia krawiecka, prototypownia, pracownia druku 3d i pracownia elektroniczna.

Więcej informacji o pracowni na stronie www.fablabtwarda.pl 

Dlaczego SDM? 

Projekt Start-up dla Młodych (SDM) jest odpowiedzią na zdiagnozowane wśród młodzieży potrzeby rozwojowe. Celem projektu jest przygotowanie 140 uczniów do rozpoznania własnego potencjału w kontekście planowania kariery zawodowej związanej z zaawansowanymi technologiami. Uczestnicy również zwiększą swoje szanse na podjęcie i rozwój własnej działalności gospodarczej poprzez pokazanie możliwości, jakie daje znajomość specjalistycznych maszyn i programów. Ogromne znaczenie kompetencji cyfrowych na obecnym rynku pracy jest jednym z czynników, dla których wspierany jest rozwój edukacji w dziedzinie nowych technologii. Liczymy, że ich znajomość w kontekście procesu fabrykacji produktów pozytywnie wpłynie na kształtowanie umiejętności niezbędnych do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy. 

Projekt ma również za zadanie rozpowszechnić wśród młodych ludzi informacje na temat możliwości podejmowania w Warszawie inicjatyw biznesowych i pozyskiwania wsparcia dla indywidualnej przedsiębiorczości. W przyszłości taka wiedza może zaowocować gotowością do założenia własnej firmy. Zapoznanie z ofertą i możliwościami FabLabu zainspiruje 150 osób (140 uczniów pod opieką 10 nauczycieli) i podniesie ich umiejętności oceny predyspozycji w zakresie samozatrudnienia/zakładania firmy. 

W drugim etapie projektu 20 wybranych uczestników nauczy się projektowania komputerowego CAD 2D i 3D, obsługi maszyn CNC i plotera laserowego, drukarek 3D, elektronarzędzi i podstaw elektroniki. Połączenie tych dziedzin umożliwi swobodne rozwiązywanie problemów natury technicznej, przygotuje młodzież do wyzwań obecnych czasów i zainspiruje do stawiania sobie coraz wyższych poprzeczek. W projekcie zakładana jest również realizacja w grupach czterech prototypów produktów wybranych wspólnie w trakcie trwania projektu. Na to przeznaczone będą spotkania projektowe oraz nauka prototypowania. 

Warsztaty: 

Uczestników projektu czeka praca zespołowa, indywidualne oraz grupowe spotkania projektowe z mentorami oraz ćwiczenia w ramach 50h następujących warsztatów:

  • Spotkanie organizacyjne 2h – podczas pierwszego spotkania na podstawie dyskusji na temat realności i wykonywalności projektu wybrane zostaną 4 pomysły. Następnie uczestnicy podzielą się na grupy, które do końca projektu będą pracować nad wybraną przez siebie koncepcją.
  • Spotkanie poświęcone Fusion 360 – 2D (4h)
  • Spotkanie poświęcone Fusion 360 – 3D (12h)
  • Spotkanie poświęcone podstawom druku 3D (8h)
  • Spotkanie poświęcone obsłudze plotera laserowego (4h)
  • Spotkanie poświęcone podstawom elektroniki (4h)
  • Spotkanie poświęcone podstawom programowania w programie Ardublock (4h) 
  • Spotkanie poświęcone prototypowaniu (4h) 
  • Spotkanie poświęcone podstawom stolarstwa (8h) 

Ważne daty:

30 września – 13 października 2019 – rekrutacja grup do udziału w I etapie projektu 

14 października 2019 – 13 grudnia 2019 – I etap 

20 grudnia 2019 – 4 stycznia 2020 – rekrutacja uczniów do udziału w II etapie projektu

8 stycznia 2020 – 17 kwietnia 2020 – II etap projektu

17 kwietnia 2020 – zakończenie projektu 

Zgłoszenia:

Etap I 

Rekrutacja do pierwszego etapu projektu jest otwarta dla wszystkich warszawskich liceów i techników. Nauczyciele mogą zgłaszać grupy uczniów (15-20 osób) ze swoich szkół za pośrednictwem formularza: https://forms.gle/vnEypDJnh9Uaas11A

Zostanie aktywowany 30 września i zamknie się 13 października. 

Formularz będzie dostępny na stronie www.fablabtwarda.pl oraz na stronie www.robisz.to 

O wynikach rekrutacji nauczyciele zostaną poinformowani 1 października. 

Etap II 

Na początku grudnia 2019 roku ruszy nabór do drugiego etapu projektu. Uczniom zostanie przekazany drogą mailową formularz, a w nim pytania związane z doświadczeniem w zakresie projektowania i elektroniki. Na podstawie ich odpowiedzi wyłonionych zostanie 20 osób, które wezmą udział w drugim – praktycznym etapie projektu realizowanym poza programem obowiązkowych zajęć lekcyjnych. Uczniowie będą mieli okazję stworzyć prototyp własnego produktu, który w przyszłości może okazać się pierwszym krokiem do założenia własnej firmy.

Kontakt: 

E-mail: kontakt@146.59.35.116

W tytule maila prosimy o zawarcie słów “Startup dla Młodych”

Regulamin projektu jest dostępny pod poniższym linkiem.
Regulamin Projektu Start-up dla Młodych

Kontakt

Stowarzyszenie Robisz.to
e-mail: kontakt@146.59.35.116

Siedziba główna w Warszawie:
ul. Twarda 14/16
00-105 Warszawa

Adres Rejestrowy:
ul. Oficerska 16
81-548 Gdynia

NIP: 5833215460
KRS: 0000637354
Regon: 36543512300000